Why should you be the next White Castle Girl?

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on Twitter

See how the ten finalists of the Search for the next white castle girl answered the question.

Karen Gonzaga – “nasa akin ang hinahanap nyong lambing”
Dina Sorenio – “sa ngiti ko pa lang kikiligin ka na”
Lovelle Canal – “ako ang romantic sa kanilang lahat”
Nikki Taylor – “because you gonna have the wildest ride of your life”
Jemima Sevilla – “because I’m a risk taker, adventurous, and open-minded”
RR Enriquez – “dahil ako ang pinaka-hot sa lahat”
Vanessa Durano – “dahil ako yung pinakahayop ang katawan”
Jeorge Penanueva – “dahil magaling ako magpaamo ng kabayo”
Jacq Yu – “I got the three P’s, the pride, passion, and perseverance”
Gemma Gatdula – “kasi ako ang pinakamaganda sa lahat at hot”

Posted in Television

Search