It used to be just a one-week celebration a.k.a. Linggo ng Wika.

Komisyon ng Wikang Filipino or KWF logo
Komisyon ng Wikang Filipino or KWF logo

Former President Fidel V. Ramos made it a month-long celebration (August 1 to 31) via Proclamation No. 1041, s. 1997 and the “National Language Month” celebration was born. This year’s theme is “Wika Natin ang Daang Matuwid.”

The Komisyon ng Wikang Filipino (KWF) leads the celebration of Buwan ng Wikang Pambansa.

Advertisements
Lazada Sale

The sub-themes for 2013 are:

• Ang Wika Natin ay Wika ng Katarungan at Kapayapaan;
• Ang Wika Natin ay Laban sa Katiwalian;
• Ang Wika Natin ay Sandata Laban sa Kahirapan;
• Ang Wika Natin ay Wika ng Mabilisan, Inklusibo, at Sustenidong Kaunlaran; at
• Ang Wika Natin ay Wika sa Pangangalaga ng Kaligiran.

According to the DepEd memo, the sub-themes are arranged in no particular order, “upang magkaroon ng kalayaan ang lahat sa pagplano ng programa.”